โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา
ขนาด:2
1
2
0
3
0
1
3
2
3
3
2
1
2
0
1
1
0
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,809,038
2
3
1
1
2
0
1
3
2
3
2
3
0
2
0
1
3
0
1
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,427,477
1
0
2
0
1
1
1
1
0
2
2
3
2
0
3
2
0
3
3
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,168,710
3
0
1
2
3
0
3
0
0
3
2
2
1
2
1
1
0
1
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,311,498
1
3
3
2
2
0
2
1
0
3
2
0
3
0
1
1
1
0
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,840,341
0
2
3
1
0
3
0
3
3
0
3
0
1
1
2
1
2
2
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 564,415
2
2
2
1
1
3
0
3
3
3
0
0
2
0
0
1
1
1
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,751,154
0
2
2
1
3
0
2
2
3
3
3
1
2
0
1
0
0
1
3
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,667,436
2
2
1
0
3
1
3
2
1
3
1
3
0
2
3
2
0
1
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,290,037
1
1
0
3
0
1
0
0
3
2
2
3
2
3
1
3
2
2
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,328,235
1
1
2
2
3
2
2
3
3
0
1
0
0
3
3
0
2
0
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,207,714
2
0
0
1
0
1
2
0
1
3
0
3
1
2
2
3
1
3
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,217,337
1
3
1
3
0
1
3
1
2
2
3
2
2
1
3
2
0
0
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,145,001
3
2
0
0
3
0
1
2
1
3
0
2
3
1
0
3
1
2
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,026,079
2
0
0
3
0
2
1
3
3
1
3
1
0
3
2
1
0
2
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,956,711
3
3
1
1
2
1
2
0
3
2
2
3
0
3
2
0
0
1
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,403,536
2
2
1
1
3
3
1
0
0
1
3
0
2
3
0
0
2
2
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,913,570
3
2
1
2
1
0
1
3
3
3
0
1
3
2
2
2
0
1
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 719,057
2
3
0
0
2
3
0
1
0
1
3
2
1
2
2
1
3
3
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,745,014
3
3
2
1
2
1
3
2
2
0
1
1
0
2
0
1
3
0
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,541,595
0
1
0
3
2
0
0
1
3
2
3
2
2
1
3
0
1
3
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 52,269
1
1
0
3
0
2
0
0
1
3
2
1
3
0
3
2
3
1
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,346,382
2
2
0
2
3
1
0
3
3
0
1
0
3
1
1
0
2
3
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,815,559
3
2
2
2
1
1
2
0
1
3
3
0
1
3
0
3
0
1
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,833,335

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2022-10-03 01:09:20

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads