โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โดมิโนซา
ขนาด:2
1
0
3
1
3
0
3
0
1
1
0
3
2
1
2
3
0
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,215,351
2
3
0
1
0
3
3
2
1
0
0
1
2
1
2
0
1
3
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,642,593
2
1
3
0
0
2
1
0
3
2
1
3
3
1
2
3
2
0
1
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,279,115
0
1
1
1
2
0
3
3
1
2
0
3
0
1
2
2
2
3
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,122,592
3
1
3
2
0
1
2
3
2
0
1
0
3
2
2
1
0
0
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,136,139
0
0
3
2
1
0
0
2
2
1
2
2
0
1
1
3
3
3
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 242,549
0
0
2
1
0
2
3
1
2
3
2
3
1
1
3
3
0
1
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,869,120
0
3
2
1
3
1
2
1
1
0
3
2
0
2
0
3
1
2
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,062,431
0
2
0
1
2
3
1
3
1
0
3
0
3
1
0
2
2
1
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,345,707
0
1
1
2
1
3
2
3
2
1
3
0
3
0
3
1
0
2
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,725,717
2
0
0
1
2
3
1
3
2
3
0
3
3
2
1
0
1
1
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,572,698
0
0
1
2
2
2
0
1
0
1
1
1
0
2
3
3
3
3
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,054,183
2
0
3
1
0
1
3
0
1
0
1
3
2
3
1
2
2
0
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 367,696
2
2
3
2
1
2
0
3
2
1
1
0
1
0
0
3
3
3
1
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,242,364
0
0
2
0
3
0
1
2
3
1
0
1
3
3
1
2
3
1
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,478,276
3
0
0
2
3
1
0
3
1
0
3
3
2
1
0
2
2
2
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,421,414
3
0
2
2
3
2
1
3
3
0
2
2
0
0
3
1
0
1
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,240,122
1
3
0
2
3
0
1
3
1
0
2
1
3
3
2
1
2
0
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,978,320
2
0
3
2
2
1
1
1
3
3
0
3
3
0
2
2
1
1
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,284,458
1
2
1
2
1
3
0
3
3
0
3
2
0
0
1
0
2
3
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 769,842
2
1
1
0
2
1
0
3
3
1
1
0
0
0
2
2
2
3
3
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,231,028
3
1
3
1
0
3
2
2
2
0
1
0
2
1
3
1
0
2
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,508,207
2
1
3
3
0
2
3
0
1
1
0
2
2
2
0
0
3
1
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,110,492
0
1
0
3
1
1
3
3
2
3
1
0
2
3
2
0
0
2
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,857,059

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-dominosa.com
Disable Ads