โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา
ขนาด:3
2
2
2
3
0
3
2
0
0
1
1
1
1
2
1
0
0
3
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,696,959
3
0
2
3
3
1
2
1
3
0
1
3
2
1
0
2
2
0
1
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 4,215,680
1
2
1
3
0
1
2
0
1
0
2
3
0
3
3
3
2
2
1
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,805,541
0
1
1
3
3
0
3
1
3
3
0
2
2
1
0
0
2
2
2
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 5,380,833
1
2
3
2
1
1
0
0
0
3
2
3
0
1
2
2
1
3
3
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 9,016,391
1
3
3
0
0
3
2
2
1
1
1
0
2
0
1
3
0
2
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,381,426
1
1
2
2
0
3
3
3
1
2
0
0
1
0
2
3
1
2
3
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,259,611
2
2
1
1
3
0
3
3
2
2
1
1
0
2
0
0
3
0
3
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 5,888,376
1
0
0
3
1
1
2
0
3
0
0
2
2
1
2
2
3
3
1
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,248,878
3
0
0
1
3
3
2
0
1
2
1
2
2
1
0
1
3
3
2
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 617,728
3
3
2
2
1
3
1
0
2
1
1
1
0
3
3
0
0
0
2
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 4,330,648
3
1
2
0
0
1
3
3
1
1
0
0
1
3
0
3
2
2
2
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,493,087
2
3
0
3
3
0
0
1
1
2
0
1
2
1
2
3
1
3
0
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 1,672,371
1
0
3
2
2
3
2
3
1
3
2
0
0
1
3
1
0
0
2
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,655,483
0
2
0
1
3
0
3
2
1
2
1
0
2
1
0
3
3
3
1
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 142,772
1
2
3
2
3
0
0
1
0
0
2
3
1
1
1
2
0
3
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 215,338
2
1
2
3
0
0
1
3
1
0
1
3
0
0
2
1
3
2
2
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,313,784
2
1
0
0
0
2
2
2
0
1
1
1
3
0
1
3
3
3
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 6,380,489
1
2
1
1
3
2
1
3
0
2
0
0
3
0
2
1
0
3
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,231,307
0
3
3
1
2
1
2
0
3
3
2
0
2
0
1
2
0
1
1
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,692,247
0
2
2
0
0
3
3
0
1
2
2
3
3
1
3
0
1
1
2
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,412,286
2
2
3
1
2
0
1
3
2
1
3
0
0
1
1
3
2
3
0
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 384,956
2
3
0
2
3
1
3
0
3
1
3
1
1
2
0
0
1
2
2
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 4,848,046
2
1
0
1
2
2
3
0
3
3
0
2
1
1
0
3
2
0
3
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 9,945,784

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2024-03-03 18:31:50

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads