โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา
โดมิโนซา
ขนาด:2
2
3
2
1
2
1
0
2
0
3
1
0
3
1
0
1
3
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,437,364
0
3
1
1
3
2
1
0
3
2
0
0
1
3
2
1
3
0
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,404,951
1
0
0
3
1
3
0
0
0
2
2
1
1
3
2
2
2
3
3
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,984,884
0
0
1
1
3
2
2
0
0
3
3
1
1
3
0
1
3
2
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,766,671
1
3
1
0
0
0
2
3
0
0
3
3
2
2
2
2
1
3
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,397,497
2
1
1
2
3
0
0
1
2
1
2
2
3
0
3
1
0
3
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 255,520
3
1
1
3
1
0
1
2
3
2
0
2
2
3
2
0
1
0
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,365,435
0
3
0
1
3
2
2
1
2
0
1
2
3
2
0
3
3
0
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,637,067
2
2
3
2
0
3
3
3
1
0
1
0
2
2
1
0
0
1
3
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,693,645
0
1
1
1
3
0
2
2
3
1
0
3
1
3
2
3
0
2
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,004,088
3
2
3
1
2
0
2
1
0
3
0
3
2
0
3
1
1
1
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,829,412
1
1
0
3
3
0
3
2
2
0
0
3
2
1
3
2
2
1
1
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,236,174
1
3
1
1
1
1
0
3
3
2
2
3
0
3
2
0
2
2
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,809,275
0
2
2
0
3
2
1
0
2
3
1
3
0
1
0
1
1
2
3
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 346,187
3
0
1
1
3
2
0
3
3
2
1
2
1
0
1
0
2
3
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,942,612
3
1
2
3
0
0
0
2
1
2
2
1
2
1
3
0
3
0
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,074,967
1
3
3
3
0
0
0
1
1
3
2
1
0
3
2
1
2
2
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,029,745
2
1
3
3
3
1
1
3
0
2
3
0
1
1
2
2
0
2
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,408,293
0
0
2
0
2
1
0
1
2
2
1
2
3
1
3
3
3
3
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,531,828
1
1
0
2
0
2
0
3
3
1
2
0
3
1
3
3
2
0
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,626,243
0
2
1
0
3
3
3
2
3
3
1
1
2
1
2
0
2
0
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,296,040
0
1
3
0
1
0
2
0
3
1
2
2
1
3
0
3
3
2
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,737,148
1
0
1
1
3
3
1
1
0
0
3
2
2
2
3
3
0
2
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,156,620
0
1
3
1
3
3
2
2
3
0
2
2
1
3
2
0
0
0
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,411,265

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-dominosa.com
Disable Side Ad & Rotation