โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา
ขนาด:3
3
2
1
0
1
1
3
1
0
2
1
2
0
3
3
0
2
0
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 9,668,173
1
3
1
0
3
1
3
0
1
1
0
3
0
2
3
2
2
2
2
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,524,880
2
0
1
1
3
1
0
0
0
3
1
0
1
2
2
2
2
3
3
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 2,003,990
0
2
0
1
1
0
3
3
3
0
2
1
1
1
2
3
3
2
2
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 6,884,774
3
2
0
3
2
1
0
1
3
0
1
0
3
1
3
2
2
2
1
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 2,088,799
0
2
0
1
3
0
1
1
0
3
3
3
2
1
2
3
1
2
0
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 5,627,427
3
3
1
0
1
0
0
3
2
3
0
2
1
0
2
2
2
1
1
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 200,642
3
1
3
1
3
3
0
1
2
2
1
3
1
2
0
0
2
0
2
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 437,531
0
2
0
2
0
2
0
3
1
1
2
0
1
3
3
1
1
2
3
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 585,530
0
3
2
2
3
0
2
1
1
0
2
3
0
2
1
0
3
3
1
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,646,749
1
0
0
3
2
3
2
2
3
1
2
0
0
2
1
1
1
3
3
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,557,667
2
2
0
0
0
2
1
1
1
3
1
3
3
2
3
1
0
0
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,644,414
2
0
3
3
1
2
0
2
2
1
0
0
3
2
3
1
1
3
0
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 9,944,667
1
1
3
0
0
2
2
3
1
2
1
1
0
3
2
3
0
0
3
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 1,531,333
0
3
3
3
1
1
1
2
2
3
0
1
2
2
2
1
0
0
0
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 5,939,293
3
0
2
3
2
1
0
2
2
1
2
1
0
0
1
3
3
1
0
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 7,787,170
1
0
0
3
2
3
2
1
1
0
0
0
3
2
1
2
2
1
3
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,957,301
0
1
2
1
1
0
2
3
2
0
3
3
1
2
0
1
2
3
3
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 2,145,600
3
3
0
0
3
2
0
3
2
2
1
1
2
3
0
1
1
2
1
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 2,386,964
1
1
0
2
3
1
1
0
1
3
3
3
0
2
2
2
0
2
0
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 2,777,293
1
2
2
0
3
3
1
2
3
2
2
1
0
3
0
0
0
1
3
1
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,380,110
1
0
1
3
3
0
3
2
2
1
0
3
0
3
2
2
2
1
1
0
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 3,898,781
3
2
2
1
0
3
0
3
3
2
0
1
1
0
0
1
2
2
1
3
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 4,649,164
0
0
3
3
1
1
2
3
2
3
1
0
3
1
0
2
2
1
0
2
3x3 โดมิโนซา หมายเลขปริศนา: 8,388,895

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hide show

2023-03-20 15:24:11

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads