โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โดมิโนซา
ขนาด:1
0
1
0
1
1
3
0
1
3
2
3
0
2
2
0
3
2
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,162,107
1
0
2
2
3
1
1
2
0
1
0
1
2
2
3
3
3
0
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,788,518
2
2
2
1
1
1
3
2
0
3
3
1
0
3
0
2
1
0
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 464,781
3
1
0
3
3
2
2
0
0
2
0
1
2
3
1
0
2
3
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 891,761
3
2
0
0
1
3
1
2
3
2
0
1
2
0
1
3
2
1
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,779,236
2
2
0
0
1
3
1
3
3
0
2
3
3
2
0
2
0
1
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,393,481
0
2
0
0
3
0
1
3
3
1
1
3
1
2
0
1
2
2
3
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,228,227
0
0
1
1
2
1
2
2
3
2
1
3
2
1
3
0
0
3
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,303,249
0
1
1
1
3
0
2
3
3
0
2
1
2
0
2
0
3
2
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,194,602
1
3
0
0
3
1
2
3
2
3
3
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,784,736
2
0
1
1
3
2
3
3
0
0
3
3
1
2
1
2
0
0
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,136,843
1
3
0
3
3
2
2
3
1
0
0
1
1
0
2
2
3
2
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,410,880
2
2
0
0
0
2
0
3
1
2
3
3
0
1
2
1
1
3
3
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,129,139
2
2
1
0
2
0
0
1
2
1
1
1
0
3
3
2
3
3
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,834,413
2
2
0
1
3
1
0
3
3
0
2
0
0
2
1
3
1
1
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,296,470
1
1
3
0
3
1
2
3
0
3
2
2
2
3
0
1
0
0
1
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,248,598
3
2
0
1
0
3
2
0
3
1
1
3
1
2
1
2
3
0
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,901,147
2
0
1
0
2
3
2
1
1
3
1
3
0
2
2
1
3
0
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,162,469
1
1
2
0
2
3
2
3
1
0
0
1
2
3
0
3
3
2
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,486,673
0
2
2
3
1
0
1
3
3
0
2
1
3
0
2
2
0
1
1
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,199,441
0
2
1
2
2
0
2
1
0
3
1
1
3
3
1
3
0
0
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,837,874
2
2
3
3
0
2
1
1
0
0
0
3
2
1
1
3
2
1
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,670,385
2
3
3
0
0
2
2
0
0
1
3
3
1
2
1
1
1
2
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,621,421
0
0
1
1
1
2
3
1
1
2
2
3
2
0
3
3
3
0
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,814,076

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-dominosa.com
Disable Ads