โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โดมิโนซา
ขนาด:3
1
0
2
2
3
3
0
1
0
2
3
1
1
0
3
2
1
2
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,259,269
3
1
2
3
3
1
2
0
2
1
0
2
0
3
0
2
1
1
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,057,537
1
0
0
0
2
3
3
2
2
3
1
2
0
1
2
3
1
1
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,516,053
1
1
2
3
2
0
3
0
3
0
1
2
0
2
1
1
0
3
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,169,434
2
0
0
0
3
2
2
0
1
1
3
0
2
1
1
1
3
2
3
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,152,573
1
3
2
2
3
1
3
0
1
0
0
1
3
0
2
1
2
2
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,650,921
1
1
0
3
2
2
1
0
3
2
0
0
1
3
2
0
3
1
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,836,687
0
2
1
2
3
1
3
0
3
2
1
3
0
3
0
1
0
2
2
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,782,962
2
1
2
2
3
2
2
1
0
1
0
3
3
0
0
3
3
0
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,106,725
3
3
1
1
2
3
0
1
0
2
1
2
1
0
2
3
0
2
3
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 4,427,802
2
1
2
1
3
3
0
3
1
1
2
2
3
1
0
0
0
2
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,816,551
0
1
2
3
3
3
1
3
2
1
0
0
0
2
1
0
3
1
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,820,354
2
2
0
3
3
3
2
0
1
1
3
2
2
1
1
0
0
0
3
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 158,204
2
2
2
3
3
0
1
1
0
0
2
1
3
2
1
3
3
1
0
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 2,333,038
2
1
3
2
2
0
2
3
1
0
1
3
1
2
0
0
3
1
0
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 9,402,641
1
1
0
0
0
2
2
1
1
0
3
2
2
0
3
3
3
1
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,568,241
3
0
0
2
1
1
0
3
2
2
2
2
3
0
0
1
3
3
1
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 228,916
0
1
3
0
0
2
2
1
1
0
2
3
1
3
3
3
2
1
0
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,095,372
1
2
2
1
0
0
3
1
1
2
1
0
2
3
3
2
0
0
3
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 6,791,257
1
1
3
3
2
1
1
3
0
3
2
1
0
2
0
0
0
2
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 8,326,932
1
2
3
1
2
1
0
3
0
3
1
2
3
0
0
1
2
0
2
3
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 1,975,370
2
2
3
0
3
3
2
0
0
1
3
1
1
0
1
0
1
3
2
2
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 7,835,317
2
3
1
1
3
0
0
0
2
1
1
3
3
0
3
2
2
2
0
1
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 5,911,831
0
0
3
0
3
1
2
1
2
1
3
2
3
2
1
0
2
3
1
0
3x3 โดมิโนซา ธรรมดา หมายเลขปริศนา: 3,420,992

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-dominosa.com
Disable Ads