โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา


3x3 โดมิโนซา | 4x4 โดมิโนซา | 5x5 โดมิโนซา | 6x6 โดมิโนซา | 7x7 โดมิโนซา | 8x8 โดมิโนซา | 9x9 โดมิโนซา | 15x15 โดมิโนซา | 20x20 โดมิโนซา

เดือนนี้
1. JXCisthebest
4
00:02.47
2. Arjun25
20
00:02.62
3. DownInOhio
11
00:02.82
4. DrVince
52
00:03.12
5. Dino Nuggies
19
00:03.34
6. Kcirderf 00:03.95
7. Eli Seeliger
9
00:05.30
8. 萝白114514
51
00:05.63
9. sun10
4
00:06.21
10. 2015YINJ02
102
00:08.36
11. superking84 00:08.63
12. mslamhoa
167
00:10.27
13. Travis Howk
31
00:10.53
14. pucio-pucio
5
00:11.39
15. fishysua
93
00:12.06
16. IzAlexandre2
90
00:12.10
17. windex42
19
00:13.03
18. bridgeshollie 00:13.28
19. Jbrunt
71
00:13.44
20. GIKSV 00:14.76
สัปดาห์นี้
1. DownInOhio
11
00:02.82
2. JXCisthebest
4
00:02.87
3. mslamhoa
167
00:10.27
4. Kcirderf 00:12.04
5. IzAlexandre2
90
00:12.10
6. windex42
19
00:13.03
7. bridgeshollie 00:13.28
8. PeteSF
40
00:16.33
9. CHOES
6
00:18.14
10. Batrach
43
00:19.47
11. pythagora 00:30.12
12. griago
5
00:31.45
13. VarshaJ
6
00:35.76
14. hewett836 00:41.73
15. Hanatsuki 00:44.08
16. dannibennett 01:06.21
17. JameSummer 03:59.74
18. janMamu 24d 20:31:23.64
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. IzAlexandre2
90
00:12.10
2. PeteSF
40
00:16.33
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. Dino Nuggies
19
00:04.89
2. daanbe
138
00:05.02
3. 2015YINJ02
102
00:05.67
4. nabifan
75
00:05.76
5. qqwref
229
00:06.76
6. toppin
124
00:06.84
7. boru
75
00:07.00
8. kyrawr8383
67
00:07.34
9. numbrr
150
00:07.52
10. Make
185
00:07.58
AO5
1. daanbe
138
00:05.31
2. Dino Nuggies
19
00:05.50
3. nabifan
75
00:05.93
4. 2015YINJ02
102
00:06.43
5. boru
75
00:07.00
6. kyrawr8383
67
00:07.34
7. qqwref
229
00:07.45
8. toppin
124
00:07.60
9. sfumato
161
00:07.90
10. Douglas Shamlin Jr.
454
00:08.10
AO12
1. qqwref
229
00:08.91
2. Douglas Shamlin Jr.
454
00:09.02
3. afidaleo
91
00:09.04
4. numbrr
150
00:09.22
5. Make
185
00:09.49
6. kyrawr8383
67
00:10.23
7. daanbe
138
00:10.52
8. boru
75
00:10.69
9. sfumato
161
00:11.12
10. sudokumister
50
00:11.35
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1315
00:00.009
2.nbjohnson00:00.389
3.PROlikeG6
2
03:44.624

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2023-03-20 16:34:36

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads