โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา


3x3 โดมิโนซา | 4x4 โดมิโนซา | 5x5 โดมิโนซา | 6x6 โดมิโนซา | 7x7 โดมิโนซา | 8x8 โดมิโนซา | 9x9 โดมิโนซา | 15x15 โดมิโนซา | 20x20 โดมิโนซา

เดือนนี้
1. Noame Qin
19
00:07.58
2. thelegendary08
22
00:09.17
3. Beesweezy
29
00:09.63
4. aa123 00:10.06
5. HAHAHANNAH 00:10.59
6. fivefive 00:10.89
7. Barkingdeer
17
00:12.28
8. beznickowy 00:12.43
9. NeroHYU
32
00:12.93
10. FireFoX 00:12.99
11. vucko2 00:13.81
12. Jordan Kipp
5
00:14.99
13. jdubs
110
00:16.29
14. vucko1 00:16.83
15. jinjin66
6
00:19.52
16. oshi
18
00:20.16
17. AlexanderIII 00:20.35
18. Hasan Can
11
00:20.47
19. PillOw
13
00:24.17
20. Asor20
25
00:24.38
สัปดาห์นี้
1. Noame Qin
19
00:07.58
2. aa123 00:10.06
3. FireFoX 00:12.99
4. jdubs
110
00:16.29
5. Hasan Can
11
00:20.47
6. AlexanderIII 00:22.74
7. PillOw
13
00:24.17
8. BigMomma2
34
00:34.72
9. SunnyKid
60
00:36.69
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. AlexanderIII 00:27.30
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. haramey
173
00:03.14
2. Eskimosnake
98
00:03.84
3. nabi
92
00:04.04
4. Dino Nuggies
23
00:04.89
5. daanbe
167
00:05.02
6. BingBongBob
107
00:05.25
7. numbrr
222
00:05.41
8. 2015YINJ02
140
00:05.67
9. boru
93
00:05.84
10. ⒺⒿⒸⓈⒹ
20
00:05.93
AO5
1. haramey
173
00:03.50
2. Eskimosnake
98
00:04.19
3. nabi
92
00:04.37
4. daanbe
167
00:05.31
5. Dino Nuggies
23
00:05.50
6. ⒺⒿⒸⓈⒹ
20
00:06.13
7. numbrr
222
00:06.26
8. 2015YINJ02
140
00:06.43
9. boru
93
00:06.57
10. hkjsf
92
00:06.80
AO12
1. Eskimosnake
98
00:06.78
2. nabi
92
00:06.88
3. kyrawr8383
129
00:08.47
4. qqwref
259
00:08.91
5. Douglas Shamlin Jr.
546
00:09.02
6. afidaleo
102
00:09.04
7. numbrr
222
00:09.21
8. boru
93
00:09.33
9. Make
229
00:09.49
10. jaybrainer
177
00:09.66
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1328
00:00.009
2.GaryLu
46
00:00.089
3.nbjohnson00:00.389

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2024-03-03 19:49:16

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads