โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

Disable Ads
โดมิโนซา


3x3 โดมิโนซา ธรรมดา | 4x4 โดมิโนซา ธรรมดา | 5x5 โดมิโนซา ธรรมดา | 6x6 โดมิโนซา ธรรมดา | 7x7 โดมิโนซา ธรรมดา | 8x8 โดมิโนซา ธรรมดา | 9x9 โดมิโนซา ธรรมดา | 15x15 โดมิโนซา ธรรมดา | 20x20 โดมิโนซา ธรรมดา


เดือนนี้
1.garbage00:06.91
2.MaxwellZhe00:08.63
3.666desi00:08.63
4.feliopuzzling00:09.01
5.DudeOfLife00:09.05
6.deirf00:10.19
7.Hzpenblade1400:10.59
8.een6300:11.08
9.bridgeshollie00:12.25
10.Dorice800:12.26
11.smiple00:12.99
12.tausten19825500:13.41
13.Poolsharker600:13.71
14.TommyNg00:15.05
15.Wandawoman00:15.29
16.BradleyPuzzles00:16.09
17.AnnaMGS00:18.10
18.BTFFlotsam700:18.58
19.AnitaK00:20.11
20.qobi1300:20.30
สัปดาห์นี้
1.MaxwellZhe00:08.63
2.Dorice800:12.26
3.jumaropa00:12.81
4.TommyNg00:15.05
5.Wandawoman00:15.29
6.DudeOfLife00:17.09
7.EbenADreher00:20.35
8.BassyBoi800:28.24
9.GregDiAngelo00:44.81
10.PurplePanda1700:47.20
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1.Dorice800:19.58
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--

ปริศนาใหม่ค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใส่ชื่อผู้ใช้:

ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:

th.puzzle-dominosa.com
Disable Ads