โดมิโนซา


แปลเว็บไซต์นี้

Special thanks to Sri Thammaraj for the translation

โดมิโนซาเป็นเกมปริศนาตรรกะ ด้วยกติกาง่ายๆ แต่ท้าทายให้แก้

กติกา ง่ายๆ คุณต้องหาตำแหน่งของโดมิโนทั้งหมดในตาราง โดมิโน คือ คู่ของตัวเลข 2 ตัว (เลขคู่นี้อาจเป็นเลขเดียวกันหรือไม่ก็ได้) โดยเลขคู่นั้นๆจะมีได้แค่ 1 คู่ในตาราง

คลิกซ้ายระหว่างตัวเลข 2 ตัว เพื่อเชื่อมต่อเลขคู่นั้นเป็นโดมิโน, คลิกขวาเพื่อสร้างเส้นแบ่งตัวเลข ซึ่งจะช่วยให้คุณแยกเลขคู่ใดๆ ที่คุณคิดว่าไม่น่าจะเชื่อมต่อเป็นโดมิโนได้

Video Tutorial
ซ่อนกติกา

Share

โดมิโนซา


3x3 โดมิโนซา ธรรมดา | 4x4 โดมิโนซา ธรรมดา | 5x5 โดมิโนซา ธรรมดา | 6x6 โดมิโนซา ธรรมดา | 7x7 โดมิโนซา ธรรมดา | 8x8 โดมิโนซา ธรรมดา | 9x9 โดมิโนซา ธรรมดา | 15x15 โดมิโนซา ธรรมดา | 20x20 โดมิโนซา ธรรมดา

เดือนนี้
1. GlowBlock64 00:05.71
2. nabifan
57
00:06.62
3. DrVince
45
00:07.19
4. Dorice
136
00:08.85
5. Kcirderf 00:08.96
6. Michelins
21
00:09.58
7. IzAlexandre2
73
00:11.34
8. Consonants
23
00:11.66
9. 3756081
9
00:11.94
10. Ilucuthen#8498
43
00:11.99
11. nosenugget
77
00:12.04
12. peha13
124
00:12.06
13. NirmalSeb
13
00:12.23
14. alzi4825 00:12.81
15. птну пиZдец
75
00:13.08
16. passngrin 00:14.75
17. Martin Schuh
69
00:15.40
18. Vendetta907
47
00:16.66
19. Rickieman86 00:16.98
20. PsychoClaw
4
00:18.91
สัปดาห์นี้
1. nabifan
57
00:06.62
2. Kcirderf 00:08.96
3. Michelins
21
00:09.58
4. Consonants
23
00:11.66
5. Ilucuthen#8498
43
00:11.99
6. Dorice
136
00:15.42
7. Uri Gotman
47
00:27.42
8. peha13
124
00:36.13
9. panandh 01:06.16
10. Shortway
9
02:07.48
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
วันนี้
1. Michelins
21
00:09.58
2.--- ว่าง -----:--
3.--- ว่าง -----:--
4.--- ว่าง -----:--
5.--- ว่าง -----:--
6.--- ว่าง -----:--
7.--- ว่าง -----:--
8.--- ว่าง -----:--
9.--- ว่าง -----:--
10.--- ว่าง -----:--
11.--- ว่าง -----:--
12.--- ว่าง -----:--
13.--- ว่าง -----:--
14.--- ว่าง -----:--
15.--- ว่าง -----:--
16.--- ว่าง -----:--
17.--- ว่าง -----:--
18.--- ว่าง -----:--
19.--- ว่าง -----:--
20.--- ว่าง -----:--
MO3
1. daanbe
126
00:05.48
2. qqwref
187
00:06.83
3. toppin
118
00:06.84
4. numbrr
126
00:07.52
5. boru
56
00:07.57
6. sfumato
159
00:07.58
7. afidaleo
69
00:07.62
8. Douglas Shamlin Jr.
422
00:07.69
9. Make
152
00:08.10
10. DrVince
45
00:08.13
AO5
1. daanbe
126
00:05.48
2. qqwref
187
00:07.45
3. toppin
118
00:07.60
4. sfumato
159
00:07.90
5. Douglas Shamlin Jr.
422
00:08.10
6. numbrr
126
00:08.20
7. afidaleo
69
00:08.37
8. boru
56
00:08.67
9. Andy100
80
00:08.77
10. Make
152
00:08.90
AO12
1. qqwref
187
00:08.91
2. Douglas Shamlin Jr.
422
00:09.02
3. afidaleo
69
00:09.04
4. numbrr
126
00:09.22
5. daanbe
126
00:10.52
6. boru
56
00:10.69
7. sfumato
159
00:11.12
8. Ramasp
159
00:11.39
9. toppin
118
00:12.10
10. Jules WG
53
00:12.21
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.nbjohnson00:00.389
3.PROlikeG6
2
03:44.624

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


ค้นหาตำแหน่งของคุณ

ใส่ชื่อผู้ใช้:


ปริศนาตรรกะเพิ่มเติม:  hideshow

2022-10-03 01:48:17

th.puzzle-dominosa.com
Remove Ads